BELLIKA, E. Kartlegging i et profesjonsperspektiv. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 3, n. 3, 28 des. 2010.