HENSVOLD, I. E. En förändrad yrkesidentitet: Förskollärares berättelser fyra och tolv år efter examen. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 4, n. 1, p. 1-16, 29 mai 2011.