ANDREASSEN, B. O. Perspektiver på hva en førskolelærer trenger å kunne om religion: Rammeplananalyse og preskriptive innspill. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 4, n. 1, p. 17-31, 30 jun. 2011.