BENDIKSEN, S. ÅSGARD. Skriveverkstedet - om design og iscenesettelse av litterasitetsmiljøer for unge tegnmakeres skrivelek i lys av a/r/tografisk metodologi. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 18, n. 1, 30 aug. 2019.