GRINDLAND, B. Uenighet som demokratisk praksis i måltidsfellesskapet på småbarnsavdeling. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 4, n. 2, p. 75-90, 28 aug. 2011.