THOLIN, K. R.; JANSEN, T. T. Demokratiske samtaler i barnehagen?. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 4, n. 2, p. 103-114, 28 aug. 2011.