KNUDSEN, I. M.; ERIKSEN ØDEGAARD, E. Fotofloker: Vilkår for barns deltakelse når digitale bilder tas i bruk i barnehagen. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 4, n. 2, p. 115-128, 28 aug. 2011.