BERGE, A. "Læring er bare å ta trinn for trinn, det er et langt steg fra begynnelse til slutt": Noen førskolelæreres og grunnskolelæreres beskrivelser av læring og læringsprosesser i barnehage og skole. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 5, n. 1, 30 jan. 2012.