FARSTAD, G. R. Når omsorgsgapet skal dekkes: Islandske foreldres kjønnede omsorgsstrategier. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 5, n. 1, 28 jan. 2012.