STEFANSEN, K. Små barns livsverdener: Klassespesifikke erfaringsrom?. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 5, n. 1, 28 jan. 2012.