EIDE, B. J.; OS, E.; PRAMLING SAMUELSSON, I. Små barns medvirkning i samlingsstunder. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 5, n. 1, 28 jan. 2012.