YTTERHUS, B.; ÅMOT, I. Barn med og uten funksjonsnedsettelser og deltagelse i forskergrupper – når og hvordan kan ulike kvalitative forskningsmetoder få alle barn til å delta i forskning?. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 18, n. 1, 9 okt. 2019.