LAFTON, T.; FURU, A. Studenters læringsutbytte i barnehagelærerutdanningen – en problematisering av erfaringslæringens plass. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 18, n. 1, 24 jun. 2019.