ÄNGGÅRD, E. Att skapa platser i naturmiljöer: Om hur vardagliga praktiker i en I Ur och Skur-förskola bidrar till att ge platser identitet. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 5, n. 1, 17 okt. 2012.