ÄRLEMALM-HAGSÉR, E. Lärande för hållbar utveckling i förskolan: Kunskapsinnehåll, delaktighet och aktörskap kommunicerat i text. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 5, n. 1, 10 nov. 2012.