BJØRGEN, K. Fysisk lek i barnehagens uterom: 5-åringers erfaring med kroppslig fysisk lek i barnehagens uterom. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 5, n. 1, 18 okt. 2012.