GREVE, A.; LØNDAL, K. Læring for lek i barnehage og skolefritidsordning. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 5, n. 1, 11 nov. 2012.