VATNE, B. Innhald i barnehagen i lys av politisk fokus på barnehagefeltet. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 5, n. 1, 11 des. 2012.