EMILSSON, A.; PRAMLING SAMUELSSON, I. Jakten på det kompetenta barnet. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 5, n. 1, 14 des. 2012.