HOLMBERG, Y. Musikstunder i förskolepraktik: Samband mellan musikens mening, aktivitet och aktivitetsformer. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 5, n. 1, 18 des. 2012.