LARSEN, A. K.; SLĂ…TTEN, M. V. Mot en ny pedagogisk lederrolle og lederidentitet?. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 7, 14 feb. 2014.