HILLESØY, S.; JOHANSSON, E.; OHNA, S. E. Samhandlinger mellom de yngste barna med cochleaimplantat og andre barn i barnehagen. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 7, 14 feb. 2014.