HJORT, M.-L.; PRAMLING, N. Den blivande förskollärarens formering. En studie av verksamhetsförlagda handledningssamtal, argumentationstraditioner och metaforik. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 7, 9 jun. 2014.