STOKKE, A.; WEYDAHL, A.; CALOGIURI, G. Barn og fysisk aktivitet i barnehagen: Hvordan kan aktivitetsnivået dokumenteres?. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 8, 4 des. 2014.