Nordtømme, Solveig. 2015. «En teoretisk utdyping av rom og materialitet som pedagogisk ressurs i barnehagen». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 10 (juli). https://doi.org/10.7577/nbf.1429.