Hagen, Trond Løge. 2015. «Hvilken innvirkning har barnehagens fysiske utemiljø på barns lek og de ansattes pedagogiske praksis i uterommet.». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 10 (juli). https://doi.org/10.7577/nbf.1430.