Føsker, Line Rønning. 2015. «På leit etter grunnlag for norske barnehagers matematikkdidaktiske arbeid med romforståelse. - Et systematisk søk på forskning om barns utvikling av romforståelse gjort i barnehagekonteksten 1995-2010». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 10 (juli). https://doi.org/10.7577/nbf.1432.