Essahli Vik, Nassira. 2017. «Språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen - fra kontrovers til kompromiss?». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 14 (juli). https://doi.org/10.7577/nbf.1734.