Nordvik, Grete Karin, og Bente Vatne. 2017. «Eksamensoppgaver i barnehagelærerutdanningen i lys av formålet om en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 16 (november). https://doi.org/10.7577/nbf.1749.