Alfheim, Ingvild, og Cecilie Dyrkorn Fodstad. 2017. «Parodi og det imaginære Afrika i en lesning av Rumpemelk fra Afrika». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 15 (august). https://doi.org/10.7577/nbf.1776.