Birkeland, Johanna, og Elin Eriksen Ødegaard. 2018. «Under Lupen - Praksislæreres Observasjonspraksis I Barnehagen». Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning 17 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.2160.