Alnervik, Karin, Charlotte Öhman, Eva Lidén, og Monica Nilsson. 2018. «Barn och vårdnadshavares minnen av deltagande i pedagogisk dokumentation». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 17 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.2342.