Vallberg Roth, Ann-Christine, og Annika Månsson. 2008. «Individuella utvecklingsplaner för yngre barn i Sverige; Ett kritiskt ämnesdidaktiskt perspektiv». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 1 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.239.