Bae, Berit. 2009. «Samspill mellom barn og voksne ved måltidet. Muligheter for medlæring?». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 2 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.246.