Alvestad, Marit, Jan-Erik Johansson, Thomas Moser, og Frode Søbstad. 2009. «Status og utfordringer i norsk barnehageforskning». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 2 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.249.