Johansen, Birgitte. 2009. «Førskolelærere om barns oppholdstid i barnehagen». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 2 (3). https://doi.org/10.7577/nbf.250.