Tveter Thoresen, Ingeborg. 2009. «Barnehagen i et utdanningspolitisk kraftfelt». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 2 (3). https://doi.org/10.7577/nbf.252.