Ackesjö, Helena. 2010. «Förskoleklasslärare som gästarbetare: Gränsmarkeringar via sociala stängningar». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 3 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.253.