Björklund, Camilla. 2010. «Att fånga komplexiteten i små barns lärande: En metodologisk reflektion». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 3 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.254.