Skånfors, Lovisa. 2010. «Tokens, peer context and mobility in preschool children’s positioning work». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 3 (2). https://doi.org/10.7577/nbf.256.