Giske, Rune, Magrethe Tjensvoll, og Sindre M. Dyrstad. 2010. «Fysisk aktivitet i barnehagen: Et casestudium av daglig fysisk aktivitet i en avdeling med femåringer». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 3 (2). https://doi.org/10.7577/nbf.257.