Sverdrup, Toril, og Anne Myrstad. 2019. Ā«De Yngste Barna Som Vegfarere I BarnehagenĀ». Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning 18 (juni). https://doi.org/10.7577/nbf.2622.