Johansson, Jan Erik, og Ingrid Pramling Samuelsson. 2010. «EDITORIAL - THE FUTURE OF OPEN ACCESS». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 3 (3). https://doi.org/10.7577/nbf.276.