Børhaug, Kjetil, og Dag Øivind Lotsberg. 2010. «Barnehageledelse i endring». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 3 (3). https://doi.org/10.7577/nbf.277.