Jernes, Margrethe, Marit Alvestad, og Marta Sinnerud. 2010. «”Er det bra, eller?” Pedagogiske spenningsfelt i møte med digitale verktøy i norske barnehager.». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 3 (3). https://doi.org/10.7577/nbf.280.