Carlsson, Maj Asplund, og Sonja Sheridan. 2010. «Förord: Kartläggning av barn och lärares professionalitet». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 3 (3). https://doi.org/10.7577/nbf.282.