Rugtvedt, Lisbet. 2010. «Et skjerpet blikk med kvalitetssikrede verktøy». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 3 (3). https://doi.org/10.7577/nbf.283.