Pramling Samuelsson, Ingrid. 2010. «Ska barns kunskaper testas eller deras kunnande utvecklas i förskolan?». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 3 (3). https://doi.org/10.7577/nbf.284.