Gjems, Liv. 2010. «Kartlegging av barns språk: Godt for hvem – godt for hva?». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 3 (3). https://doi.org/10.7577/nbf.286.