Bellika, Elin. 2010. «Kartlegging i et profesjonsperspektiv». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 3 (3). https://doi.org/10.7577/nbf.288.